Kontakt

sveriges ungdomsbrandkårer

Förbundsordförande

Stefan Agnesson

V. ordförande

Filip Nilsson

Kassör

Tomas Andersson

Sekreterare

Angelina Nilsson

Ledamot

Anders Åkesson

Ledamot

Erica Svensson

Ledamot

Ida Hellerstedt

Ledamot

Thea Jonsson

Suppleant

Calle Jakobsson

Suppleant

Elin-Maria MårtenssonFör kontakuppgifter till enskillda medlemskårer kontakta styrelsen